Allmäna policyregler

På denna sida hittar du klubbens allmäna policyregler. Samtliga medlemmar eller dess föräldrar förväntas ta del av och följa klubbens policyregler.

Allmäna policyregler

Åhus Friidrottsklubb välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet,
religion/trosuppfattning eller förmåga/talang. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör det möjligt för
alla att vara med utifrån sina egna förutsättningar och egen ambitionsnivå. Vi vill bedriva all verksamhet så att vi ska kunna ha
roligt, må bra och prestera mer.

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att alla håller sig inom ramarna för överenskommelser
och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping, en osund ekonomi, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
idrottsarenan är en självklarhet i vår förening.

 

Grundläggande policy

Samtliga medlemmar eller dess föräldrar förväntas ta del av och följa klubbens policyregler.

 

Medlemsavgifter

Beslutas av årsmötet. Betalas enligt förfallodatum på fakturan. Betald medlemsavgift innebär  medlemskap för innevarande år och rättighet att utnyttja klubbens förmåner.

 

Tävlingsanmälningar

Görs till respektive tränare, i regel 3 dagar innan den officiella anmälningstiden går ut.

 

Startavgifter

Betalas av klubben under förutsättning att medlemsavgiften är betald, klubbens policys följs och den aktiva deltar i klubbens träningar. Klubben står maximalt för tre grenar per tävlingsdag (exklusive eventuella stafetter). Vill den aktive anmäla sig till fler grenar ska startavgiften för dessa grenar utan anmodan betalas in till klubbens BG 455-3640. Ange namn och tävling.

 

Uteblir du från tävlingsstart

Utan att ha meddelat förhinder betalar du själv startavgiften till klubben.

 

Efteranmälan till tävlingar

Har normalt dubbel avgift och du ansvarar själv för den del som läggs på den normala avgiften. Klubben fakturerar tilläggsavgiften i efterhand.

 

Tävlingskläder

Medlemmar ska bära klubbens tävlingsdräkt eller T-shirt vid tävlingar.

 

Laguttagningar

Görs av tränarteamet i samråd med den tävlande och med lagets bästa för ögonen. Att ställa upp i seriematcherna har högsta prioritet.

 

Funktionärer

Vid egna tävlingsarrangemang ska varje medlem och/eller anhöriga medverka som funktionär.

 

Att komma i tid

Det är viktigt att komma i tid till träning och vi startar alltid på utsatt tid. Att komma för sent kan innebära att du missar t ex viktig information och uppvärmning vilket i sin tur kan medföra skador.

 

Kan du inte träna

Meddelar du din tränare. Har du varit borta en vecka från träningen är det viktigt att du kontaktar din tränare för att kolla så att du inte missat någon information om tider, tävlingar etc.

 

Gemensamma aktiviteter

Det är viktigt att du som aktiv eller vårdnadshavare ställer upp vid gemensamma aktiviteter som fixardagar, loppisdagar samt som funktionär vid våra egna arrangemang.

 

Försäljningar etc

Klubbens målsättning är att minimera försäljningar för de aktiva av exempelvis lotter, kläder etc i så stor utsträckning som möjligt. Dock är detta emellanåt nödvändigt för att kunna hålla låga medlemsavgifter och bibehålla nuvarande policyregler. Styrelsen fattar beslut om eventuella försäljningar och samtliga aktiva förväntas delta.

 

Kostnadsersättningar

Se separat policy för kostnadsersättningar vid resor etc. Du hittar den här: Policy för kostnadsersättningar och resor

 

Senast uppdaterade

Policyreglerna är senast uppdaterade och fastställda av styrelsen 2017-11-14.